Naslovna

POZIVAMO VAS DA SE PRIJAVITE ZA UČEŠĆE NA MANIFESTACIJI "BOGRADSKI BAL 2019"

Manifestacija će se održati 18. maja 2019. god. u hotelu "Metropol palace" u Beogradu.

Ovo će biti prvi beogradski bal čija vizija prevazilazi nivo plesnog revijalnog događaja, već manifestacija koja teži da postane društveni događaj od značaja. Ideja manifestacije "Beogradski Bal" je da, inspiriše mlade, pomeri granice njihove svesti i približi im lepotu realnosti življenja u odnosu na virtuelni svet koji ih sve više okružije.

Više u vezi same manifestacije i debitantima možete videti na stranici sajta ovde