Revijski ansambl

 

Revijski ansambl

 

 

Usled potrebe da se polaznicima višeg stepena škole plesa, koji, pritom, nemaju ambicije da se bave sportsko-takmičarskim plesom, omogući napredak i dalje usavršavanje, formiran je revijski ansambl.

Pored naprednih polaznika škole plesa, ansambl čine i članovi formacijskog tima, aktivni i bivši takmičari.

Zbog svoje atraktivnosti i različitih tematskih koreografija, revijski ansambl je čest gost u raznim televizijskim emisijama, na kulturnim i sportskim manifestacijama, modnim revijama i sajmovima, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

 


Nastupi revijskog ansambla:

Sving Šou Tačka:

https://www.youtube.com/watch?v=_c9Q5i94Vp8

 

Show dance - Thriller

https://www.youtube.com/watch?v=1e1X_jssVbw

 

 

Nike shoes | Marki